Baybayin at Zambulat

Baybayin Workshop

Baybayin : Hindi Alibata. Hindi Alfabeto. Ang Baybayin ay ang tawag sa sinaunang pamamaraan ng pagsulat ng ating mga ninunong Taga Ilog o Tagalog. Ito ay hango sa salitang “Baybay” o pag syllabicate na taliwas sa Alpabeto at hindi rin nararapat na bansagang Alibata. Head of the Baybayin Booth at the Zambulat Bazaar Jacq, Jaki, […]

ZAMBULAT Weekend!

San Antonio Zambales Beach Boat

🏡 ART INSPIRED WEEKEND in ZAMBALES Join me at the ZAMBULAT Art & Music Festival at CASA San Miguel on February 29, 2020. DAY 1: ZAMBULAT Art & Music Festival An ALL DAY event from 8 AM to MIDNIGHT of Bazaar & Food Booths, Independent Films, Art Exhibits, Workshops, Performing Arts and a Concert at […]